Category:

Hoạt động của BIM Group tập trung vào bốn lĩnh vực kinh doanh chính: Phát triển Du lịch và Đầu tư Bất động sản, Nông nghiệp – Thực phẩm, Dịch vụ Thương mại, Năng lượng tái tạo. Với các hoạt động trải rộng trên tất cả các tỉnh lớn tại Việt Nam, BIM được công nhận là một trong những tập đoàn kinh doanh hàng đầu trong cả nước với khoảng 7.000 nhân viên. BIM đặt mục tiêu đóng góp cho tăng trưởng kinh tế của Việt Nam bằng cách kết nối bền vững lợi ích của khách hàng, đối tác kinh doanh và cộng đồng xung quanh.

Liên Hệ