Việc một hệ thống Năng lượng mặt trời được cấu thành từ nhiều nhà sản xuất khác nhau sẽ khiến việc tích hợp và giao tiếp với nhau trở nên khó khăn hơn.Để tạo thuận lợi cho quá trình tích hợp và giám sát, giải pháp String Monitoring sẽ tương tác với các hệ thống và thiết bị được cài đặt trong thời gian thực, tối ưu hóa nguồn năng lượng mặt trời, nâng cao hiệu quả và đơn giản hóa việc quản lý, giúp cải thiện hiệu suất trong sản xuất năng lượng mặt trời.Hơn nữa, hệ thống tạo báo cáo tự động cho phép bạn xem tỷ lệ sản xuất mong muốn và gửi báo động giúp xử lí kịp thời vác sự cố ở trung tâm.