Fluke 1625-2 KIT Earth Ground Tester

Thiết bị đo điện trở đất Fluke 1625-2 KIT là bộ thiết bị chuyên dùng để do giá trị điện trở đất, đáp ứng cho cả các hệ thống nối đất lớn, phức tạp và điều kiện do khó khăn hoặc không thể tách dây tiếp đất khỏi hệ thống, trong các trạm biến áp, hệ thống chống sét, cột điện,… Máy đo được và tự động tính toán ra kết quả đo điện trở đất và điện trở suất của đất.

SKU: N/A
Category:

Description

T

Thiết bị đo điện trở đất Fluke 1625-2 KIT là bộ thiết bị chuyên dùng để do giá trị điện trở đất, đáp ứng cho cả các hệ thống nối đất lớn, phức tạp và điều kiện do khó khăn hoặc không thể tách dây tiếp đất khỏi hệ thống, trong các trạm biến áp, hệ thống chống sét, cột điện,… Máy đo được và tự động tính toán ra kết quả đo điện trở đất và điện trở suất của đất.

 Fluke 1625-2 KIT với các đặc điểm chính:
  • Phương pháp kiểm tra điện áp rơi 3 và 4 cực (sử dụng cọc đo)
  • Kiểm tra điện trở suất 4 cọc (sử dụng cọc đo)
  • Kiểm tra lựa chọn (sử dụng 1 kiềm và 2 cọc)
  • Kiểm tra không cọc (sử dụng 2 kiềm)
  • IP56 sử dụng ngoài trời (outdoor)
  • Túi đựng chuyên nghiệp
  • Lưu trữ và chuyển dữ liệu qua cổng USB
  • Tự động điều chỉnh tấn số (AFC)- xác định nhiễu đang tồn tại và chọn tần số đo phù hợp để hạn chế tối đa ảnh hưởng của nhiễu, cho giá trị điện trở đất độ chính xác cao hơn
  • Phép đo R* – tính toán trở kháng điện trở đất ở tần số 55Hz để phản ánh độ chính xác điện trở đất khi có lỗi điện trở đất
  • Điều chỉnh giới hạn – để kiểm tra nhanh hơn

Datasheet:

Fluke 1625-2 KIT