Tấm pin JA Solar 144 Cells Multi-busbar Half-cell MONO PERC Module 525W/ 530W/ 535W/ 540W/ 545W/550W

SKU: N/A
Category:

Description

Model : JAM72S30 525-550/MR

Công suất đỉnh định mức 525W/ 530W/ 535W/ 540W/ 545W/550W
Tấm pin loại half-cell
Hệ số suy giảm điện áp thấp
Hiệu suất đỉnh 20.3%-21.3%

Tấm pin 11 busbar:

– Giảm suy hao dòng điện do chia nhỏ dòng chạy qua mỗi busbar
– Nhiều busbar làm giảm khoảng cách giữa các busbar, giảm tổn hao do nội trở
– Giảm tác động của bóng che trên mỗi cell, hiệu suất tổng thể tốt hơn

Datasheet:

JAM72S30 525-550/MR