PhonoSolar Sumec 72-Cell Monno Perc Module 385W/ 400W

SKU: N/A
Category:

Description

Công suất đỉnh định mức 385 W / 400W
Công nghệ chống điện cực trôi
Tấm pin loại half-cell
Công nghệ Perc
Hiệu suất đỉnh 19.15 % (385W) / 19.9% (400W)

Datasheet:

Mono Perc/385-400W/Big Cell