PhonoSolar Sumec 72-Cell Monno Perc Module 400W

SKU: N/A
Category:

Description

Công suất đỉnh định mức 400 W
Công nghệ chống điện cực trôi
Tấm pin loại half-cel
Công nghệ Perc
Hiệu suất đỉnh 19.9 %

Datasheet:

PS400M1-24/TH