Sạc xe điện Sigen EV AC Charger 22kW

36,487,000.00

 • Model: Sigen EVAC 22 4G T2-WH
 • Độ dài dây sạc: 5m
 • Cổng sạc: Case C (Type2 EU)
 • Cổng kết nối: Wifi, 4G
 • Đạt chuẩn IP65
 • Bảo hành 2 năm
SKU: 11070010
Category:

Description

 • Sc năng lưng xanh vi gii pháp năng lưng gia đình Sigenergy
 • Theo dõi dliu và tính phí theo lch trình trên ng dng mySigen
 • Qun lý ti đng đtránh quá ti, sc thân thin vi ngưi dùng
 • Ddàng cài đt vi ít bưc hơn và tùy chn nhp trên/dưi
 • Tích hp dòng đin dư Bo vgim chi phí lp đt
 • IP65 và lp đt trên tưng/ct mang li khnăng thích ng cao

Liên Hệ