Seaward PV200 Solar PV Test KIT with I-V Curl Tracing

Đo điện áp hở mạch và điện áp làm việc tại điểm công suất đỉnh lên đến 1000V DC.
Đo dòng điện ngắn mạch và dòng điện làm việc tại điểm công suất đỉnh lên đến 15A DC
Đo tất cả các phép đo trong một lần và vẽ đường cong đặc tuyến I-V.
Kiểm tra từng tấm pin riêng lẻ hoặc một chuỗi.
Tự động tính toán hệ số Fill Factor
Kiểm tra tính liên tục của tiếp địa

SKU: N/A
Category:

Description

Đo điện áp hở mạch và điện áp làm việc tại điểm công suất đỉnh lên đến 1000V DC.
Đo dòng điện ngắn mạch và dòng điện làm việc tại điểm công suất đỉnh lên đến 15A DC
Đo tất cả các phép đo trong một lần và vẽ đường cong đặc tuyến I-V.
Kiểm tra từng tấm pin riêng lẻ hoặc một chuỗi.
Tự động tính toán hệ số Fill Factor
Kiểm tra tính liên tục của tiếp địa

Datasheet:

Seaward PV200