Seaward Solar AC/DC Current Clamp

Kẹp dòng điện AC/DC sử dụng để kiểm tra công suất
Cho phép đo dòng vận hành lên đến 40A

SKU: N/A
Category:

Description

Kẹp dòng điện AC/DC sử dụng để kiểm tra công suất
Cho phép đo dòng vận hành lên đến 40A

Datasheet:

Seaward Current Clamp