Solar Panel JA Solar 60-Cell/72-Cell Bifacial Mono PERC Double Glass Module

SKU: N/A
Category:

Description

Cell pin loại Mono
Công suất đỉnh định mức 325-390 W
Tấm pin loại full-cell
Hệ số suy giảm điện áp thấp
Hiệu suất đỉnh 19.5-19.6%

Datasheet:

JAM60D09/BP
JAM72D09/BP

Liên Hệ