Solar Panel JA Solar 60-Cell/72-Cell Bifacial Mono PERC Double Glass Module(30mm)

SKU: N/A
Category:

Description

Cell pin loại Mono
Công suất đỉnh định mức 325-390 W
Tấm pin loại full-cell
Hệ số suy giảm điện áp thấp
Hiệu suất đỉnh 19.3-19.5 %

Datasheet:

 

JAM60S09/PR
JAM72S09/PR