Tấm pin JA Solar 144 Cells Multi-busbar Half-cell MONO PERC Module 405W/ 410W/ 440W/ 455W/ 465W

SKU: N/A
Category:

Description

Công suất đỉnh định mức 405W/ 410 W/ 440W/ 455W/ 465W
Tấm pin loại half-cell
Hệ số suy giảm điện áp thấp
Hiệu suất đỉnh 20.0%-21%

Tấm pin 9 busbar:

– Giảm suy hao dòng điện do chia nhỏ dòng chạy qua mỗi busbar
– Nhiều busbar làm giảm khoảng cách giữa các busbar, giảm tổn hao do nội trở
– Giảm tác động của bóng che trên mỗi cell, hiệu suất tổng thể tốt hơn

Datasheet:

JAM72S10 390-410/MR

JAM78S10 425-445/MR

JAM78S10 455/MR

JAM72S20 465W/MR