Category:

First Solar đã phát triển, tài trợ, thiết kế, xây dựng và hiện đang vận hành nhiều nhà máy điện Năng lượng mặt trời, kết nối lưới lớn nhất thế giới. Kinh nghiệm của chúng tôi trong chuỗi giá trị năng lượng mặt trời giúp giảm rủi ro trong khi cung cấp các giải pháp đáng tin cậy, đáng tin cậy và hiệu quả hơn cho khách hàng của chúng tôi.